Flexibloggen

Ny lærling på plass!

Serigrafifaget er for mange et ukjent fag, og spesielt for de unge. Problemet starter egentlig hos skolene, hvor informasjon rundt faget er tilnærmet fraværende. Serigrafifaget ligger i dag under "Teknisk og industriell produksjon", og det er viktig at alle fag uansett “størrelse” blir presentert for elevene. Det er viktig at dette starter på skolene slik at elevene har best mulig forutsetning for å velge riktig retning for seg selv, og at de har større sjanse til å skaffe seg en læreplass.

Når dette er på plass er det opp til bedriftene å gjøre plass til de unge. Vi ser mange fordeler ved å ta inn lærlinger. I dagens digitale hverdag er det en stor fordel å ha medarbeidere som har dette “medfødt”, da mange har digitalproduksjon i tillegg til serigrafi. En ungdom tilfører også mye positive impulser som bidrar til at bedriften kan følge med i tiden.

FlexiPrint er stolte av å bidra til at det finnes lærlinger i faget, og vi ser at dette er veldig positivt for oss. Tryggheten i å få seg en jobb, starter med sikkerheten i å få seg en læreplass!