Inspirasjon

Kjeldaas

Kjeldaas

Vi har i år hatt flere spennende prosjekter med Kjeldaas AS i Sande, noe vi setter stor pris på.

Her har vi levert blant annet LED-belyst monolitt ved innkjøring, LED-belyste fasadeskilter, foliering av garasjeporter, dekor i resepsjon, dørskilt til kontorer og møterom etc og vindusdekor.